پرش به محتوا

در اینجا توضیحی در مورد برنامه هایی که میتوانید برای آنها کارت هدیه از سوتگرام خریداری کنید را میبینید

پیپ لایو

برنامه گفتگو صوتی جهانی کاربران سراسر دنیا میتوانند با یکدیگر صحبت کنند

dido group voice chat room

دیدو چت

با دوستان خود از سراسر دنیا در اتاق های صوتی و لایو های تصویری صحبت کنید و لحاظت بیاد ماندنی برای خود داشته باشید

Oohla chat

اوهلا چت

برنامه های اتاق صوتی و لایو تصویری که از سراسر دنیا میتونید جشن و مهمانی و مسابقه برگزار کنید

اصوات چت

اصوات چت

اتاق های صوتی مختلف از سراسر دنیا لحظات بیاد ماندنی در اتاق های صوتی با دسوتانتان برگزار کنید