پرش به محتوا
0%
11

افسردگی

میزان افسردگی خود را با این سوالات مشخص کنید پس لطفا صادقانه پاسخ دهید

1 / 21

آیا نسبت به گذشته زود رنج تر هستید ؟

2 / 21

احساس می کنید بدتر از دیگران هستید ؟

3 / 21

افکار خودکشی در سر دارید ؟

4 / 21

آیا احساس تقصیر و گناه می کنید ؟

5 / 21

آیا در تصمیم گیری دچار مشکل شده اید ؟

6 / 21

تغییری در میل جنسی شما ایجاد نشده است ؟

7 / 21

آیا احساس غم در زندگی دارید ؟

8 / 21

آیا از گذشته بیشتر خسته می شوید ؟

9 / 21

آیا احساس رضایت به شما دست می دهد.؟

10 / 21

مانند گذشته می توانید بخوابید ؟

11 / 21

آیا برای رسیدن به کارهایتان تلاش می کنید ؟

12 / 21

اشتهای شما چگونه است ؟

13 / 21

آیا احساس آدم های شکست خورده را دارید؟

14 / 21

آیا به آینده امیدوارید؟

15 / 21

آیا زیاد گریه می کنید ؟

16 / 21

آیا از ظاهر خود راضی هستید ؟

17 / 21

آیا نسبت به دیگران علاقه دارید ؟

18 / 21

احساس مجازات در زندگی دارم؟

19 / 21

آیا از خودتان ناراحتید ؟

20 / 21

آیا تغییر وزن داشته اید ؟

21 / 21

نگران سلامتیتان هستید ؟

امتیاز شما است