پرش به محتوا
اکانت 8001 یاچت

فروش اکانت ادمینی فول امکانات یاچت

اکانت فروشی ادمینی یونان در یاچت

70/000/000 تومان

{قیمت پیشنهادی: ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون}


تماس با فروشنده

———————

اکانت موجود در برنامه یاچت می باشد 

سطح ثروت: +۴۱

سطح فعالیت: +۳۹

شناسه : ۸۰۰۱

*دارای دسترسی های بالا می باشد:

+دارای آژانس خزانه

+دارای آژانس مجری

+دارای مدال ادمین

+دارای مدال سفیر

+دارای مدال ۵ میلیون ارسال

+دارای مدال ماشین ۲میلیون ارسال

+دارای مدال لباس داماد ۲.۵ میلیون ارسال

+دارای ۶ مدال ماهانه خرید

+دارای مدال کریستال سبز

———————-

3TR جدید ترین اخبار و اطلاعیه ها
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها